dimarts, 15 de març de 2016

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS

Apreciat soci/a,

El dia 18 de Març de 2016, a les 19:00 hores (primera convocatòria) 19:30 (segona), celebrarem l’Assemblea anual de socis a la sala polivalent de la Biblioteca "Can Baró”

Estarem molt contents de poder comptar amb la seva companyia i la de les persones que vostè vulgui convidar, serà tothom benvingut.

     L’  O R D R E  D E L  D I A serà

1r.  -  Lectura i posta en consideració per aprovar l’acta de l’assemblea anterior.
2n. -  Lectura de la memòria i  comptes 2015 i aprovació si s’escau.
3r. -  Presentació projecte de l’any 2016, aprovació si s’escau.
4r.-   Posada a disposició dels càrrecs a l’assemblea de socis i nous nombraments.
5è. -  Torn de paraula.
6è.-   Celebració si s’escau.

Els hi esperem.